top of page

Privacybeleid

​​UW PRIVACY IS VOOR ONS EEN TOPPRIORITEIT. LEES ER HIERONDER ALLES OVER IN ONS PRIVACYBELEID.

 1. Welke informatie wordt verzameld:

  • We verzamelen verschillende soorten informatie van gebruikers die onze website bezoeken of onze diensten gebruiken. Deze informatie kan persoonlijk identificeerbare informatie bevatten, zoals naam, e-mailadres, adresgegevens en telefoonnummer. Daarnaast verzamelen we automatisch bepaalde gegevens wanneer gebruikers met onze website of diensten interageren, zoals IP-adressen, browsertype, toegangstijden en doorverwijzende websiteadressen.
    

 2. Hoe we informatie verzamelen:

  • We verzamelen deze informatie op verschillende manieren, waaronder wanneer gebruikers deze rechtstreeks verstrekken bij het invullen van formulieren op onze website, bij het aanmaken van een account of bij het gebruik van bepaalde functies van onze diensten. We kunnen ook informatie automatisch verzamelen via cookies en vergelijkbare trackingtechnologieën die op onze website worden gebruikt.

  • Het is belangrijk op te merken dat gebruikers altijd de keuze hebben om bepaalde informatie niet te verstrekken, maar dit kan van invloed zijn op hun vermogen om toegang te krijgen tot bepaalde functies van onze website of diensten.
    

 3. Doel van de verzameling:

  • We verzamelen informatie van onze gebruikers met specifieke doeleinden, met als algemene doelstellingen:

   • Het leveren van diensten: De verzamelde informatie stelt ons in staat om onze diensten te leveren, waaronder het verwerken van transacties, het beantwoorden van vragen en het bieden van klantenondersteuning.

   • Verbetering van onze diensten: Door informatie te verzamelen over hoe gebruikers onze website en diensten gebruiken, kunnen we inzicht krijgen in hun behoeften en voorkeuren, en zo onze diensten verbeteren en aanpassen aan de gebruikerservaring.

   • Communicatie: We gebruiken verzamelde informatie om met gebruikers te communiceren, zoals het verstrekken van updates over onze diensten, het beantwoorden van vragen of feedback van gebruikers, en het verstrekken van informatie over wijzigingen in ons beleid of de gebruiksvoorwaarden.

   • Marketing en promotie: We kunnen informatie gebruiken om gebruikers op de hoogte te stellen van nieuwe producten, aanbiedingen, of promotionele evenementen die relevant kunnen zijn voor hen, op basis van hun interesses en voorkeuren.

   • Veiligheid en beveiliging: Verzamelde informatie kan ook worden gebruikt om de veiligheid en beveiliging van onze website en diensten te waarborgen, zoals het detecteren en voorkomen van frauduleuze activiteiten, misbruik of inbreuken op ons beleid.

   • Het verzamelen van informatie gebeurt altijd op een transparante en eerlijke manier, en we zullen alleen informatie verzamelen die nodig is voor de bovengenoemde doeleinden, en waarvoor we uw toestemming hebben of een andere wettelijke basis hebben om dit te doen.
     

 4. Delen met derden:

  • Wij delen mogelijk bepaalde informatie met vertrouwde derde partijen om onze diensten te kunnen leveren en verbeteren. Dit kan omvatten, maar is niet beperkt tot:

   • Dienstverleners: We kunnen informatie delen met externe dienstverleners die namens ons taken uitvoeren, zoals het verwerken van betalingen, het hosten van onze website, het analyseren van gegevens, het verstrekken van klantenservice of het uitvoeren van marketingactiviteiten. Deze dienstverleners hebben alleen toegang tot de informatie die nodig is om hun taken uit te voeren en zijn contractueel verplicht om deze informatie te beschermen en alleen te gebruiken in overeenstemming met onze instructies en dit privacybeleid.

   • Zakelijke partners: We kunnen informatie delen met zakelijke partners wanneer dit nodig is voor gezamenlijke marketingactiviteiten, het aanbieden van gezamenlijke producten of diensten, of andere zakelijke doeleinden. In dergelijke gevallen zullen we uw toestemming vragen voordat we uw informatie delen met deze derde partijen.

   • Juridische vereisten: We kunnen informatie delen met wetshandhavingsinstanties, regelgevende instanties of andere overheidsinstanties wanneer dit nodig is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, gerechtelijke bevelen, dagvaardingen of andere wettelijke processen, of om onze rechten, eigendommen of veiligheid te beschermen.

   • We zullen uw informatie niet verkopen, verhuren of verhandelen aan derden voor hun eigen marketingdoeleinden zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

   • Het delen van informatie met derden gebeurt altijd op een zorgvuldige en verantwoorde manier, en we nemen passende maatregelen om ervoor te zorgen dat uw informatie wordt beschermd en alleen wordt gebruikt in overeenstemming met dit privacybeleid en toepasselijke wet- en regelgeving.
     

 5. Beveiligingsmaatregelen voor gegevens:

  • Wij nemen de bescherming van uw informatie zeer serieus en nemen daarom passende technische en organisatorische maatregelen om de veiligheid van uw gegevens te waarborgen. Enkele van de maatregelen die we hebben geïmplementeerd, zijn onder meer:

   • Versleuteling: We gebruiken versleutelingstechnologieën om gevoelige informatie te beschermen tijdens overdracht via het internet. Dit helpt ervoor te zorgen dat uw informatie veilig blijft wanneer u communiceert met onze website of gebruikmaakt van onze diensten.

   • Toegangscontrole: We beperken de toegang tot uw informatie tot geautoriseerd personeel en externe dienstverleners die deze informatie nodig hebben om hun taken uit te voeren. We hanteren strikte procedures en controles om ervoor te zorgen dat alleen geautoriseerd personeel toegang heeft tot uw gegevens.

   • Gegevensbeveiliging: We implementeren technische en organisatorische maatregelen om de veiligheid van uw gegevens te waarborgen, zoals firewalls, antivirussoftware, en het regelmatig bijwerken van beveiligingspatches om potentiële kwetsbaarheden te verhelpen.

   • Bewustwordingstraining: We voorzien ons personeel en externe dienstverleners van training en richtlijnen over gegevensbeveiliging en privacy, om ervoor te zorgen dat ze op de hoogte zijn van de juiste procedures voor het omgaan met uw informatie en het beschermen ervan tegen ongeautoriseerde toegang of openbaarmaking.
     

 6. Gebruikersrechten:

  • Als gebruiker heeft u bepaalde rechten met betrekking tot uw persoonlijke informatie. Deze rechten omvatten, maar zijn niet beperkt tot:

   • Toegangsrecht: U heeft het recht om toegang te krijgen tot de persoonlijke informatie die we over u hebben. Dit stelt u in staat om te controleren welke informatie we over u hebben en hoe we deze gebruiken.

   • Recht op rectificatie: Indien de persoonlijke informatie die we over u hebben onjuist of onvolledig is, heeft u het recht om deze te laten corrigeren of aanvullen.

   • Recht op gegevenswissing: In bepaalde gevallen heeft u het recht om te verzoeken dat wij uw persoonlijke informatie wissen. Dit recht is echter niet absoluut en is onderhevig aan bepaalde wettelijke uitzonderingen.

   • Recht op beperking van verwerking: U heeft het recht om de verwerking van uw persoonlijke informatie te beperken in bepaalde omstandigheden, bijvoorbeeld als u betwist dat de informatie juist is of als de verwerking onwettig is.

   • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: Indien van toepassing heeft u het recht om uw persoonlijke informatie in een gestructureerd, veelgebruikt en machineleesbaar formaat te ontvangen en deze over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

   • Recht om bezwaar te maken: U heeft het recht om bezwaar te maken tegen bepaalde vormen van verwerking van uw persoonlijke informatie, zoals direct marketing.

   • Om gebruik te maken van deze rechten, of voor eventuele vragen of verzoeken met betrekking tot uw persoonlijke informatie, kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens die aan het einde van dit privacybeleid worden verstrekt. We zullen alle redelijke stappen ondernemen om aan uw verzoeken te voldoen, tenzij we wettelijk verplicht zijn om uw informatie te behouden.
     

 7. Cookiebeleid:

  • Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op uw apparaat wanneer u onze website bezoekt. Ze worden gebruikt om bepaalde informatie te verzamelen en op te slaan, zoals uw voorkeuren en activiteiten op onze website. Cookies stellen ons in staat om uw browse-ervaring te verbeteren en onze website efficiënter te laten werken.

  • Soorten cookies: We maken gebruik van verschillende soorten cookies op onze website, waaronder:

   • Strikt noodzakelijke cookies: Deze cookies zijn essentieel voor het functioneren van onze website en stellen u in staat om door de pagina's te navigeren en de basisfuncties ervan te gebruiken.

   • Prestatiecookies: Deze cookies verzamelen informatie over hoe u onze website gebruikt, zoals welke pagina's u bezoekt en welke links u gebruikt. Deze informatie wordt gebruikt om ons inzicht te geven in hoe we onze website kunnen verbeteren en optimaliseren.

   • Functionele cookies: Deze cookies stellen onze website in staat om uw keuzes te onthouden, zoals uw taalvoorkeur, en bieden verbeterde functionaliteit en personalisatie.

   • Targeting- en advertentiecookies: Deze cookies worden gebruikt om advertenties weer te geven die relevanter zijn voor u en uw interesses. Ze kunnen ook worden gebruikt om het aantal keren dat u een advertentie ziet te beperken en om de effectiviteit van advertentiecampagnes te meten.

  • Beheer van cookies: U kunt ervoor kiezen om cookies te accepteren, te weigeren of te verwijderen via de instellingen van uw webbrowser. Houd er echter rekening mee dat het uitschakelen of verwijderen van cookies bepaalde functies van onze website kan beïnvloeden en mogelijk niet goed werkt.

  • Cookievoorkeuren: Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, zullen we u informeren over het gebruik van cookies en om uw toestemming vragen voor het plaatsen van niet-essentiële cookies. U kunt uw cookievoorkeuren op elk moment wijzigen via de cookie-instellingen op onze website.

  • Door onze website te blijven gebruiken, stemt u in met het gebruik van cookies zoals beschreven in dit cookiebeleid en ons privacybeleid.
    

 8. Wijzigingen in het privacybeleid:

  • We behouden ons het recht voor om dit privacybeleid op elk moment te wijzigen of bij te werken. Eventuele wijzigingen worden van kracht zodra het herziene privacybeleid op onze website wordt geplaatst. We raden u aan om regelmatig het privacybeleid te controleren op eventuele updates of wijzigingen.

  • Indien van toepassing zullen we u op de hoogte brengen van materiële wijzigingen in dit privacybeleid via een kennisgeving op onze website, via e-mail of via andere passende communicatiekanalen. Door onze website te blijven gebruiken na dergelijke wijzigingen, stemt u in met het herziene privacybeleid.

  • Het is uw verantwoordelijkheid om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen in dit privacybeleid. Als u niet akkoord gaat met de herziene voorwaarden, dient u het gebruik van onze website en diensten te staken en eventuele accounts die u bij ons heeft te verwijderen.
    

 9. Contactgegevens:

  • heb je vragen omtrent het privacybeleid, aarzel dan niet om ons te contacteren!

 • TikTok
 • Facebook Social Icon
 • Instagram
bottom of page